poetrakatro
Offline

A Kurnian Saputro

Freelancer
Indonesia
English Indonesian

About Me

Kimia Analisis, Teknik Kimia