wuri03
Offline

Wuri Handayani

EDIT DATA
Indonesia
Indonesian

About Me

Saya dapat membantu membuat layout dari rangkaian elektronika.Aplikasi yang saya gunakan adalah proteus.Gambar rangkaian dari anda saya hanya membuatkan layoutnya.