rafkhas
Offline

Rafi Khaistan Isyala

Engineering Drawing, Input Data ,PC Installation
Indonesia
English Indonesian

About Me

Mahir menggunakan AutoCAD , Mahir menggunakan Microsoft Offcie dan Project, Mahir dan Mengerti dengan permasalahan PC dan installasinya.