mshafiany
Offline

Mushallina Fiany

Fresh Graduate
Indonesia
Arabic English Indonesian Malay

About Me

Hai, saya Mushallina Fiany. Saya baru menamatkan pendidikan S1 di International Islamic University Malaysia pada tahun 2016, pada jurusan Islamic Studies. Menulis di blog pribadi dengan tema bebas. Tulisan juga pernah dimuat di salah satu surat kabar lokal pada kolom 'citizen reporter'.

Saya menguasai Microsoft Office dengan baik, sosial media, dan juga menguasai bahasa Inggris dan Arab dengan baik.

Employment History

Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah, Medan

2010 - 2011

Guru

Education History

International Islamic University Malaysia

2012 - 2016

Islamic Studies

Fresh Graduate

Ar-Raudlatul Hasanah Islamic Boarding School, Medan

2007 - 2011