mshafiany
Offline

Mushallina Fiany

Part-timer
Indonesia
Arabic English Indonesian Malay

About Me

Menamatkan pendidikan S1 di International Islamic University Malaysia pada tahun 2016, pada jurusan Islamic Studies. Aktif mengikutkan karya tulis pada perlombaan, dan menulis di blog. Tulisan juga pernah dimuat di salah satu surat kabar lokal pada kolom 'citizen reporter'.

No reviews yet

Education History

Employment History

Belum ada portfolio