hamhaq
Offline

Ilham Akbar Haqiqi

Logo & T-shirt Designer & photo editor
Indonesia
Indonesian

About Me

My Design is simple, keep stylish, & cool.

Employment History

Education History

MAN Bangil

2012 - 2015

IPS

Saya pernah mengikuti program IT setara "D3" selama 3 tahun yang bekerjasama dengan pihak ITS Surabaya. Dan mendapat ijazah kelulusan dengan Tugas Akhir yang berjudul "Membuat Brosur Festival Band dengan menggunakan adobe photoshop"