cmaker20
Offline

Harry Potter

Freelancer
Indonesia, Jember
Swahili

About Me

Zzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzz

Employment History

Education History

Universitas Padjadjaran

2013 - now

Ilmu Perpustakaan

Ilmu perpustakaan adalah ilmu yang mempelajari pengelolaan informasi, seperti sistem temu balik informasi (information retrieval system/IRS), dokumentasi, pengarsipan, pelestarian/preservasi informasi, dan digitalisasi.