akbarmaulana
Offline

Akbar Maulana

Sarjana Ilmu Komunikasi (S.Ikom)
Indonesia, Medan
English Indonesian

About Me

Saya seorang wartawan yang mempunyai kemampuanmenulis sebuah artikel atau berita dengan baik. Saya juga mempunyai pengalaman yang cukup untuk bersaing dengan wartawan besar lainnya. Saya mempunyai minat di bidang kepenulisan dan Internet.

Employment History

Lapak Media Production

-

Pemilik

Saya adalah seorang jurnalis di sebuah surat kabar di Kota Medan. Selain jurnalis tetap di surat kabar tersebut, saya juga jadi jurnalis di beberapa surat kabar lainnya. Selain itu juga, saya adalah pemilik dari sebuah perusahaan di bidang media yaitu Lapak Media Production. Lapak Media Production menaungi sebuah media online antara lain lapakmedan.com serta bundarsatu.com

Education History

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

2012 - 2016

Ilmu Komunikasi

Saya adalah Lulusan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya mengambil jurusan Ilmu Jurnalistik.