aizcheryz
Offline

Moch Fariz Al Hazmi

iOS App Developer
Indonesia
Indonesian

About Me

Saya iOS Developer di Malang, berpengalaman 2 tahun dalam pengembangan iOS App menggunakan Objective-C maupun Swift. Pernah menerapkan iOS Framework seperti Core Data, Core Location dan Core Image. Aplikasi yang pernah dibuat antara lain m-commerce dan aplikasi photo printing.